Możliwość komentowania Jakie są często spotykane sposoby wyceny spółek została wyłączona

Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody

Jakie są często spotykane sposoby wyceny spółek
Zmiany własności firm to powszechnie spotykana praktyka w obrocie gospodarczym. Tego typu transakcje to coś zupełnie normalnego, a jedną z najważniejszych spraw w ich przypadku jest ustalenie ceny. Takiej, jaka odpowiadać będzie zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. W przypadku firm policzenie ich wartości jest dużo trudniejsze niż przykładowo mieszkania czy domu. Składnikami majątku takich firm niejednokrotnie są budynki, obiekty, grunty, pojazdy, maszyny czy urządzenia. Lecz również dobra niematerialne, czyli technologiczne rozwiązania, patenty czy znaki towarowe. O ile pierwsza grupa majątku jest stosunkowo łatwa do wycenienia, to druga już nie zawsze. Z tego też powodu istnieje kilka typów wycen, dzięki czemu dobrać będzie można najbardziej odpowiednią do danej sytuacji. Najczęściej wykorzystywana i najprostsza jest wycena przedsiębiorstw majątkowa. Przy niedużych firmach, nie posiadających jakiś znaków towarowych czy technologicznych patentów sprawdza się ona bardzo dobrze. Wycenia się wtedy osobno wszystkie majątkowe składniki i zobowiązania, i w oparciu o to określa się wartość końcową. Coraz powszechniej także się stosuje metody dochodowe, które w zupełnie inny sposób podchodzą do wyliczeń. Według sporej ilości specjalistów to właśnie one są w stanie najdokładniej oszacować realny poziom wartości, gdyż przede wszystkim się skupiają na finansowych przepływach. Jeżeli na rynku funkcjonują podobne biznesy pod względem branży i wielkości, to można się też pokusić o wykonanie wyceny porównawczej.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.